Экологиялық бастамалар

ERG үшін орнықты даму қоршаған ортаға әсер ету, денсаулық пен қауіпсіздік, әлеуметтік даму және корпоративтік басқару саласындағы жауапты басқаруды білдіреді. ERG ресурстарды тиімді пайдалануға және Топтың өндірістік қызметінің қоршаған ортаға кез келген жағымсыз әсерін азайтуға бейілділік танытады. Топ Қазақстанда алғашқылардың бірі болып ферроқорытпалар, темір кені, сазбалшық, алюминий және электр энергиясын өндіруде қоршаған ортаны қорғауды басқарудың формальды жүйелерін енгізді.

2009 жылға қарай елдегі барлық өндірістік кәсіпорындар халықаралық сәйкестік сертификаттарын алды. Бұдан басқа, Топ Қазақстанда бірінші болып химиялық қалдықтарды басқару жүйесін енгізу арқылы қауіпті қалдықтардың әсерін азайтуға бағытталған Химиялық заттар жөніндегі саясатты қабылдады.

Топтың қоршаған ортаға әсерін азайту бойынша қазірдің өзінде қабылданған шаралардың арасында мыналар бөліп көрсетіледі:

Жаңа технологияларға инвестициялар

Ландшафт пен биологиялық әртүрлілікке әсерді барынша азайту жөніндегі бағдарламалар

Электр энергиясы мен суды тұтыну көлемін қысқарту

Барлық шығарындыларды және олардың қоршаған аумақтарға әсерін қатаң бақылау

ERG орнықты даму мақсаттарын қолдайды

Біз кейінгі ұрпақтарға нұқсан келтірместен, адамзаттың ағымдағы қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жұмыс істейміз.

Экологиялық стратегия және есептер

Топтың климат өзгерісіне әсерін басқару мен оған бейімделу саясаты

ЭКОҚҰЖАТ
ERG экоқұжатын ашыңыз

Биоалуантүрлілік саласындағы саясат

ЭКОҚҰЖАТ
ERG экоқұжатын ашыңыз

Топтың климаттық өзгеруіне әсері мен бейімделуін басқару саясаты

ЭКОҚҰЖАТ
ERG экоқұжатын ашыңыз